Drie-eenheid

Die Struktuur van die Apostoliese Geloofsbelydenis – Deel 2

[Onlangs het ons begin met ʼn studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis.] Trinitariese Struktuur Uit die hantering van die formele struktuur het dit duidelik geword dat die Apostoliese Geloofsbelydenis (AGB) wentel rondom die geloof in die Drie-Enige God. Elke artikel word op een of ander wyse verbind aan een van die drie persone van die Drie-Eenheid. […]

Die Struktuur van die Apostoliese Geloofsbelydenis – Deel 1

[Onlangs het ons begin met ʼn studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis.] Ten einde tot ‘n werklik betekenisvolle begrip van die Apostoliese Geloofsbelydenis (AGB) te kom, is dit allereers belangrik om die struktuur daarvan te begryp alvorens die detail bestudeer kan word. Die AGB is nie slegs ‘n klomp idees wat uit ‘n hoed getrek en […]

Die Apostoliese Geloofsbelydenis – Agtergrond

[Onlangs het ons begin met ʼn studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis.]  Die Apostoliese Geloofsbelydenis (AGB) het nie eensklaps ontstaan nie. Inteendeel, daar het ‘n hele klompie eeue verloop voordat dit amptelik in sy huidige vorm aanvaar is. Die AGB in sy finale vorm, is eers so laat as die 7de of 8e eeu aanvaar.1 So-ook […]

Oor God, Afgode, Vernedering en Toilette

Die Bybel is reguit oor God se siening van die afgode. God laat nie toe dat die afgode enigsins aanspraak maak op verering nie. Ook nie dat sy volk wegkom met die sonde van afgodery nie. Die standaard maak Hy vroeg al vas wanneer die volk die Wet direk van Hom ontvang. Die eerste twee gebooie […]

Apostoliese Geloofsbelydenis – Inleidend

Inleiding [Onlangs het ons begin met ʼn studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis. Wat volg is die eerste sessie hiervan, Hierdie sessie is inleidend oor belydenisskrifte.]  Waarom Belydenisse? Voordat ons kan inspring in die studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis (AGB), is dit eers nodig om uit te klaar waarom die belydenis van die kerk, en daarom […]