Drie-eenheid

Die Struktuur van die Apostoliese Geloofsbelydenis – Deel 2

[Onlangs het ons begin met ʼn studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis.] Trinitariese Struktuur Uit die hantering van die formele struktuur het dit duidelik geword dat die Apostoliese Geloofsbelydenis (AGB) wentel rondom die geloof in die Drie-Enige God. Elke artikel word op een of ander wyse verbind aan een van die drie persone van die Drie-Eenheid. […]

Die Struktuur van die Apostoliese Geloofsbelydenis – Deel 1

[Onlangs het ons begin met ʼn studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis.] Ten einde tot ‘n werklik betekenisvolle begrip van die Apostoliese Geloofsbelydenis (AGB) te kom, is dit allereers belangrik om die struktuur daarvan te begryp alvorens die detail bestudeer kan word. Die AGB is nie slegs ‘n klomp idees wat uit ‘n hoed getrek en […]

Die Apostoliese Geloofsbelydenis – Agtergrond

[Onlangs het ons begin met ʼn studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis.]  Die Apostoliese Geloofsbelydenis (AGB) het nie eensklaps ontstaan nie. Inteendeel, daar het ‘n hele klompie eeue verloop voordat dit amptelik in sy huidige vorm aanvaar is. Die AGB in sy finale vorm, is eers so laat as die 7de of 8e eeu aanvaar.1 So-ook […]

Apostoliese Geloofsbelydenis – Inleidend

Inleiding [Onlangs het ons begin met ʼn studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis. Wat volg is die eerste sessie hiervan, Hierdie sessie is inleidend oor belydenisskrifte.]  Waarom Belydenisse? Voordat ons kan inspring in die studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis (AGB), is dit eers nodig om uit te klaar waarom die belydenis van die kerk, en daarom […]

Belhar en die NG Kerk

Die proses in die NG Kerk om die Belhar Belydenis aanvaar te kry, word verder geneem deur ‘n stel van vrae wat opgestel is en binnekort versprei gaan word. Die vrae volgens hierdie berig is  Wie is God? Wie is ons in Christus? Vir wie maak God ons ’n naaste? Hoe gebruik God ons in hierdie […]