[Hierdie artikel is die tweede in ‘n reeks oor hoe om die Bybel te lees. Lees asseblief die eerste om van die gedagtes hier beter te verstaan.]

Een van die redes waarom die Bybel so ‘n “komplekse” en “uitdagende” boek is om te lees, is omdat ons dit baie keer met ons eie motiewe benader. Dit beteken dood eenvoudig ons wil sekere dinge “sien” en “hoor” wanneer ons dit lees. Natuurlik stuur motiewe ons verstaan van ‘n dokument of boek in ‘n sekere rigting. Wanneer jy inligting wil versamel, lees jy om kern woorde, begrippe en herhalings raak te sien en bymekaar te maak; in tye van swaarkry, lees jy om vertroosting te kry; in tye van groot besluite, soek jy vir antwoorde. So kan ons aangaan. Hoe ons die Bybel benader, bepaal in ‘n groot mate hoe ons dit gaan verstaan. Daarom is dit belangrik dat jy ‘n oopkop en hart sal hê vir die motiewe van jou hart, want soos die Bybel self sê, die hart van die mens is bedrieglik bo alle dinge.

Mag ons dan nie die Bybel opneem as dit swaar gaan of ons groot besluite neem of inligting moet versamel nie? Natuurlik mag ons, maar dit is myns insiens problematies indien dit jou primêre benadering tot die Bybel is. ‘n Groot probleem is dat die Bybel vir ons vervaag het tot ‘n verwysings boek waar ons soms baie gesofistikeerde versie stelsels opgebou het om ons te help met sekere inligting. Dink maar aan “300 verse vir tye van swaarkry”, ens. So verloor ons die ware boodskap van die Bybel en verwater ons die Bybel tot “God se konkordansie op die mens se kwessies.”

Elke boek in die Bybel is ‘n dokument met ‘n bepaalde boodskap en dit is primêr hoe ons dit moet lees. Die res vloei hieruit. Dink aan die Bybel – en elke boek afsonderlik – as God wat iets met jou as sy kind wil deel. In die veld van kommunikasiekunde word verwys na ‘n sender wat ‘n boodskap aan ‘n ontvanger gee. Suksesvolle kommunikasie word gesien as daardie moment wat die ontvanger die oorspronklike boodskap van die sender ontvang en verstaan soos die sender dit bedoel het. Ongelukkig faal hierdie “suksesvolle kommunikasie” van die boodskap van die Bybel telkens by ons, omdat die filters en brille wat ons opsit die kommunikasie-proses omdop.

Ons motiewe veroorsaak dus baie keer dat ons die Bybelboeke eerder fragmenteer as om dit as ‘n geheel te lees. Ek verwys weer terug na die idee van die “ekonomie van woorde” in die opskrywe van die Bybelboeke. Die outeurs het nie die luukse van woordverwerkers en drukperse en pdf’s en kindles gehad nie. Hulle kon nie stoor en verander en verwyder en herrangskik nie. Hulle het geskryf en die resultaat was waarmee gewerk moes word. Dit alles onder die bestuur en inspirasie van God se Gees is ‘n wonderwerk op sy eie. Daarom doen ons die Skrif ‘n geweldige onreg aan om dit met verkeerde motiewe te benader, wat eintlik niks anders tot gevolg het as ‘n uitlig van – in ons oë – belangrike verse en degradering van die res. Dink byvoorbeeld aan die geslagsregisters. Daar is baie gelowiges wat hulle net so oppervlakkig lees, of dan selfs oor dit spring na die meer “geestelike” gedeeltes toe. En tog, as dit nie vir hierdie “vervelige” afdelings in die Bybel was nie, het ons nie die historiese werklikheid van ons Here Jesus se geslagslyn nie! Wat is dit anders as om die gesag van sekere gedeeltes in die Skrif hoër te ag as ander net omdat dit vir ONS meer beteken as die “vervelige” of “moeilike” dele?

‘n Verdere stap in die sinvolle lees van die Bybel, naas die identifikasie van jou voorveronderstellings, is dan die identifikasie van jou motiewe en die regte benadering tot die Bybel en sy onderskeie boeke, wat daarin bestaan dat jy elke boek in sy geheel sal begin hanteer en nie gefragmenteer, of dan vers gebaseer nie. Onthou hierdie belangrike ding: die oorspronklike skrywers het nie gedink in terme van hoofstukke en verse nie. Hulle het die geheel van dit wat hulle geskrywe het in die oog gehad. Johannes het dus nie bedoel om Johannes 3:16 te skrywe en dit toe verpak in ‘n klomp ander verse nie. Hierdie woorde wat ons identifiseer as Johannes 3:16 is deel van ‘n groter boodskap waarmee Johannes die kerk moes bedien.

Dit konfronteer jou natuurlik met hoe eerlik jy werklik met God se Woord omgaan. Voorveronderstellings is een ding, maar motiewe kan jou gruwelike dinge laat doen met die Bybel. Dink aan daai “ketter” wat jy wil regsien omdat hy so “verkeerd” is in sy interpretasie. Jy motief is om hom reg te help? Nee, dis eintlik om hom verkeerd te bewys en jouself die argument te laat wen! Verstaan daarom waarom die Bybel so duidelik sê jy moet jou hart bewaar bo alle dinge, omdat selfs die motiewe hoekom jy die Bybel lees, korrup kan wees en God se eer skade kan aandoen. 

Om dus God se Woord sinvol te hanteer en die diepte daarvan te ervaar, moet jy jou motiewe ondersoek, dit bely as dit verkeerd is, en die Bybel begin lees soos wat God dit afgelewer het.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: