Oorsprong: Grieks a, “geen” + gnosis, “kennis”

Agnostisisme is die uitgangspunt dat daar geen ware kennis bestaan nie en teologies dat daar nie met sekerheid gesê kan word of daar ‘n God is of nie. Daar is die “harde” en “sagte” invalshoeke. Die “harde” agnostikus ontken dat enigiemand ooit met sekerheid kan sê dat daar ‘n God is of nie. Die “sagte” agnostikus het op sy beurt nie ‘n persoonlike oortuiging oor God se bestaan nie, maar glo nie dat ander nie tot soliede oortuiging daaroor kan kom nie.

Die term kan ook breër verstaan word as ‘n onseker posisie oor enige saak, byvoorbeeld ‘n agnostikus kan agnosties wees ten opsigte van die ouderdom van die skepping, met ander woorde, hy kan dood eenvoudig nie weet hoe oud die aarde is nie.

Agnostisisme word gemaklik gesorteer onder die Naturalisme, aangesien geen defnitiewe kennis moontlik is sonder harde, rasionele feite nie.
 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: