Hierdie siening beskou god baie in die sin wat die Teïsme dit doen daarin dat hy buite die skepping is en die geskep het. Daar is ook ‘n persoonlike aard en hy kan aktief betrokke wees by die skepping (teïsme) of nie (deïsme). Tog is hierdie god nie onbeperk in vermoëns en karakter nie. Hy is met ander woorde nie perfek nie. Daar is sekere dinge wat buite sy beheer is. Alhoewel hierdie god die skepper is, was dit nie perfek nie. Daar is sekere dinge wat hierdie nie-perfekte god nie kon uitsorteer nie, soos byvoorbeeld natuurlike rampe en die teenwoordigheid van boosheid. Dit is so omdat hyself in sy wese nie perfek is nie. Dus, al wil hierdie god dit nie so hê dat hierdie dinge in sy skepping teenwoordig is nie, kan hy dit nie verhoed nie.

Hierdie siening is nie die amptelike siening van enige godsdiens as sodanig nie, maar lê aan die basis van ander beskouings oor God en die skepping, byvoorbeeld Politeïsme. Dit is ook soms verweef in persoonlike sienings oor wie en wat God is (baie soos ‘n koffietafel opinie).
 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: