Oorsprong: Grieks protos, “eerste” + Grieks kanon, “reël” = “eerste kanon”

Hierdie begrip moet verstaan word in terme van die onderskeid wat histories gemaak is tussen die geskrifte wat eerste aanvaar is as gesaghebbend en die 7 deuterokanonieke geskrifte wat eers later aanvaar is. Daarom die onderskeid tussen “proto” en “deutero”, omdat dit wat ons uit die Protestantse tradisie aanvaar as kanoniek, histories eerste ingesluit is in die kanonlys.

As gevolg van leerstellige probleme met die deuterokanonieke geskrifte, word hulle nie ingesluit in die Protestantse kanon as God se Woord nie.
 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: