Die siening dat God, indien hy werklik bestaan, ‘n sadis is wat dit geniet om pyn en lyding te veroorsaak en dié wat nie die krag het om terug te veg nie, leed aan te doen. Hierdie siening is gesetel in die vraag na die goedheid en almag van God versus die teenwoordigheid van boosheid en swaarkry. Indien God dan goed en almagtig is, waarom verwyder hy dan nie eenvoudig al die ellende nie. Omdat ellende dus teenwoordig is, word hierdie sadistiese eienskap aan God toegedig.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *