Oorsprong: Alle begrippe is van Latynse oorsprong. Simul, “gelyktydig, tegelyk” + Justus, “regverdig” + et, “en” + peccator, “sondaar” = “gelyktydig geregverdig en sondaar”

Hierdie begrip is deur Dr. Martin Luther gebruik om die toestand van die gelowige uit te druk. Die verstaan van regverdigmaking was nie ‘n verwydering van die ou sondige natuur sodat die mens daarna as skoon tablet beskou is nie. Regverdiging is verstaan in regs terme, waar die ontvanger daarvan op sekere gronde “gereken is as regverdig”.

In die konteks van die Christelike geloof word die geregtigheid van Christus die geredde mens toegereken, waardeur hy dan as geregverdig beskou word. Deur die geloof in Christus se voltooide werk, reken God die mens wat glo in sy Seun as Verlosser nie meer die oordeel van die sonde toe nie, maar word Hy ter wille van Christus en op grond van Christus as geregverdig beskou. Die Engelse begrip hiervoor is “imputed righteousness” wat ook die gedagte dra van toegereken en nie gemaak nie. Sou dit die laasgenoemde wees, beteken dit die mens is ontslae van sy sondige natuur en geneigdheid en nie meer in staat tot sonde nie.

Daar is in die leer oor die regverdigmaking ‘n dubbele toerekening (nie verandering nie). Aan die een kant is daar die toerekening van Christus se geregtigheid aan die sondaar mens wat die genadegawe van God in Christus ontvang en die geloof aanneem waardeur hy regverdig verklaar word deur God, in so ‘n mate dat hy nou beskou word as die “geregtigheid van God” (2 Korintiërs 5:21). Aan die ander kant is daar die toerekening van die sonde van die verlore mens op Christus (“imputed sin”), soveel so dat Hy as sonde beskou is in die oë van God (2 Korintiërs 5:21). Daar is dus in die regverdigmaking ‘n uitruiling wat plaasvind waarin die mens die geregtigheid van Christus toegereken word omdat die sonde van die mens aan Christus toegereken is aan die kruis. Nie een het dit fisies geword nie, maar albei is dit toegereken. Christus het nie werklik sondaar geword nie, maar die sonde is Hom toegereken en die mens is nie sy sondige natuur ontneem om nooit weer in staat te wees om te sondig nie, maar die geregtigheid van God is hom in Christus toegereken.

Daarom het die geredde mens nou ‘n totale nuwe status voor God. Hy is God se geregtigheid, sy kind, ‘n heilige, ‘n vrygekoopte, ‘n nuwe skepsel – alles op grond van die werk van Christus. Maar hy is steeds in en uit homself geneig tot sonde en die werke van die vlees. Daarom het die gelowige in die redding niks aan homself te danke nie, maar ook nie in die wandel in die heiligmaking nie. Alleen deur sy afhanklikheid van God is daar oorwinning oor die doodsbestaan. Paulus skrywe:

 

“Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens; maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here!” (Romeine 7:22-25).

 

Johannes verwys ook na hierdie stryd van die geregverdigde sondaar in sy eerste brief.

 

“As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.” (1 Johannes 1:8-2:1)

 

Hierdie uitdrukking “gelyktydig geregverdig en sondaar” mag dan ook nooit gebruik word as lisensie om in sonde te leef asof dit maar so moet wees nie. Die nuwe lewe haat juis die sonde en weerstaan dit. Lig en duisternis het met mekaar niks te make nie. Juis die besef van “gelyktydig geregverdig en sondaar” dwing tot dankbare onderdanigheid, blymoedige afhanklikheid. Dankbaar omdat God jou regverdig verklaar, maar afhanklik omdat jy weet alleen in sy krag is ‘n lewe van geregtigheid en heiligheid moontlik.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: