Oorsprong: Grieks syn, “saam met, tegelyk” + ergo, “werk” = “saamwerk, tegelyk werk”

In teologiese terme beteken dit dat God nie alleen die werker van die verlossing in die mens is nie (soos by monergisme), maar dat God en mens saamwerk om die mens se verlossing te bewerk. Daar is dus nie slegs een (mono) agent betrokke nie, maar meer as een (syn). 

Die uitgangspunt is dat die mens nie so totaal verdorwe is dat hy nie kan kies om gered te word of nie. Die mens is dus nie geestelik dood nie, slegs geestelik siek. Wanneer die keuse tot redding gestel word, werk God en mens (en dan die mens in die finale instansie) saam aan die redding.

Hierdie siening is veral populêr onder die aanhangers van die semi-pelagianisme (byvoorbeeld die Rooms Katolieke) en die Arminianisme.
 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: