Oorsprong: Duits Welt, “wêreld” + anschauung, “beskouing” 

Dit is die fundamentele oriëntasie of opinie van ‘n individu, groep, kultuur of organisasie op die lewe. Hierdie oriëntasie sluit in godsdiens, filosofie, waardesisteme en etiek as vertrekpunte. Dit verwys dus na ‘n bepaalde raamwerk van idees en oortuigings op grond waarvan ‘n individu, groep of kultuur die bestaanswêreld interpreteer en daarmee interaksie het.

Dit is duidelik dat ‘n wêreldbeskouing ‘n beskrywing is van die wêreld. Die volgende vrae is gewoonlik belangrik in die vasstel van ‘n wêreldbeskouing:

  • Wat is die wêreld?

  • Waarheen is dit oppad?

  • Hoe moet ons optree?

  • Hoe behaal ons ons doelwitte?

  • Wat is waar en vals?

  • Wat is die boublokke, oorsprong en konstruksie van die wêreldbeeld?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: