Veelkantig Redder: Bybelsketse oor Jesus Christus

Boekbeskrywing Die wonder van die Here Jesus Christus is nie deur mense ontwerp nie. Ons sien Hom raak in beide die Ou Testament sowel as die Nuwe. Daar is kontinuïteit in God se openbaring en heilsgeskiedenis. Wat in die Nuwe Testament openbaar is oor Christus, staan nie los van die openbaring van God in die verloop van die geskiedenis nie. […]

Die Algemene Sinode van die NG Kerk 2013

Die Algemene Sinode van die NG Kerk het van Sondag, 6 Oktober, tot Donderdag, 10 Oktober 2013, in Port Elizabeth vergader. By die vergadering is heelwat besluite geneem. Op Maandag het die sinode alreeds besluit oor Artikel 1 van die Kerkorde. Artikel 1 handel oor die belydenisgrondslag van die kerk. Dit sluit in die Bybel […]

Inleiding tot die Eietydse Interpretasie van die Apostolicum

Prof. Johan Janse van Rensburg 1 Die implisiete leser as die teiken Dit is ‘n lywige dokument wat pas bekend gestel is. ‘n Deeglike en omvattende teologiese refleksie is dus op hierdie stadium nie moontlik nie. Aangesien die dokument aan die Algemene Sinode voorgelê word, is dit dringend noodsaaklik om enkele opmerkings te maak. Let […]

For the love of God and His Word: Remember the Reformation and the noble army of martyrs

The Reformation of the Church is generally considered to have started in earnest almost 500 years ago, on the 31st day of October, 1517, when Martin Luther nailed his Ninety-Five Theses to the Wittenberg church door, “out of love for the [T]ruth and a desire to bring it to light…”. A few years later, at […]

Ken jou Terme – Calvinisme

Die term “Calvinisme” word losweg gebruik om te verwys na die voorstanders van die T.U.L.I.P. konsep. Die geskiedenis het egter sy eie storie te vertel oor hoe hierdie begrip tot stand gekom het. In die hedendaagse teologie word dit geredelik gebruik deur die sogenaamde “Arminians” as ʼn skelwoord om dan die breë spektrum van aanhangers […]

Uiteensetting van 2 Petrus

Hierdie is ‘n baie handige uiteensetting van die inhoud van die 2de brief van Petrus. (Dit is ‘n verwerking vanaf http://www.preceptaustin.org/2_peter_commentaries.htm) 2 Petrus Ware en Valse Profesie Groei in geestelike karakter Oordeel oor valse profete Vaste vetroue in wederkoms van Jesus Christus Seëngroet 1:1-2 Groei in Christus 1:3-14 Basis van geloof 1:15-21 Gevaar van valse leraars […]