Liggaamlike Opstanding van Jesus uit die Dood – Detail – WJ Louw

WJ Louw:  Selfs in die tyd van die apostels het sommige in die gemeente van Korinte aan die liggaamlike opstanding uit die dode begin twyfel. Dit het ernstige implikasies vir hulle geloof in Jesus se opstanding gehad. Daarom het dit nodig geword dat Paulus die gemeente daaroor met sterk beredenering moes onderrig. Daarsonder glo ons […]

Apostoliese Geloofsbelydenis – Inleidend

Inleiding [Onlangs het ons begin met ʼn studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis. Wat volg is die eerste sessie hiervan, Hierdie sessie is inleidend oor belydenisskrifte.]  Waarom Belydenisse? Voordat ons kan inspring in die studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis (AGB), is dit eers nodig om uit te klaar waarom die belydenis van die kerk, en daarom […]