Ken jou terme – Politeïsme

Oorsprong: Grieks poli, “baie” + theos, “god” Hierdie is die klassieke veelgodedom, met ander woorde daar is baie gode en hulle werk op verskillende wyses saam (en selfs teenmekaar) om die werklikheid wat ons van dag tot dag beleef, tot stand te bring. Hiervolgens is daar baie beperkte gode wat elk oor veskillende aspekte van […]