Ek dank God vir die Ontluikende Kerk

Dit gons behoorlik in kerklike kringe oor die impak wat die sg. “Ontluikende Kerk” of te wel “Emerging Church” op die hoofstroom kerk het. Die aanvanklike reaksie van dié wat behoudend wil wees wissel van skok, na woede, na ontnugtering, na traak-my-nie-agtigheid. Dit is selfs op so ‘n punt dat daar by sommige klanke van […]

Besluite rondom die Bediening van Bevryding – Algemene Sinode van die NG Kerk – 12 Oktober 2011

1 Die Algemene Sinode bely met blydskap die oorwinning van Jesus Christus oor al die manifestasies van die duiwel, bose magte, boosheid en kwaad in hierdie wêreld. 2  Die Algemene Sinode aanvaar dat hierdie oorwinning in baie gevalle nog nie ten volle sigbaar is nie, dat ons dikwels oorweldig is deur hierdie boosheid wat groter […]

Gnostiek

Die term is afkomstig van gnostikos, “geleerd”, van die Grieks γνῶσις gnōsis, kennis. ‘n Algemene karaktertrek is dat “kennis” die weg is tot die verlossing van die siel van die materiële wêreld. Daar is dus ‘n baie sterk dualisme tussen gees (of dan siel) en materie. Materie word gesien as boos en die gevangenis van die siel. Gnosis […]