Sola Scriptura -Ons Wapen teen Dwaling

Baie van die Nuwe Testamentiese briewe is geskryf aan kerke wat onder die aanslag van een of ander dwaalleer moes bly staan. Om hiredie rede moet ons altyd seker maak dat ons die teks reg benader. ‘n Gevaarlike benadering is die sogenaamde “biblisistiese” benadering. Hiervolgens word tekste heeltemal uit verband aangehaal en gevolglik ook verkeerd […]

Die leer van Bileam in die Kerk

In die briewe wat die Here Jesus Christus aan die sewe kerke in Klein Asië dikteer, word ‘n paar dwalinge waarmee die kerk te make gehad het by name genoem en die kerk aangespreek ook die akkommoderende houding hierteenoor. Een van hierdie dwalinge word by name genoem die “leer van Bíleam” wat die kerk in Pérgamus […]

Soos golwe van die see

In Efesiërs 4:14 kry ons hierdie beskrywing van mense wat vasgevang is in dwaalleer: sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; In ‘n vorige artikel […]

God is soewerein Mnr Dawkins

Op 21 Mei 2012 berig die Christian Post dat Richard Dawkins, die bekende evolusionêre bioloog en miskien nog bekender ateïs hy ondersteun die plasing van die King James Bybel in skole in Brittanje. Hy sal so ver gaan, sê hy, omdat dit te befonds sou hy die geleentheid daartoe kry! Sy motiewe is tweeledig. Ten […]

Lesse vir die Kerk uit Openbaring 2 en 3 – Pergamus se Getrouheid en Kompromie

     Openbaring 2:12-17     12 En skryf aan die engel van die gemeente in Pérgamus: Dít sê Hy wat die skerp tweesnydende swaard het:  13 Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my Naam en het die geloof […]

Wat is ‘n Valse Profeet?

Miskien is daar iemand wat sommer met die intrapslag sal wonder of ek ‘n alien is dat ek nie weet wat ‘n Valse Profeet is nie? Dis dan tog iemand wat die waarheid verdraai! Wel, ek wil eintlik net bietjie dink oor ons gebruik van hierdie uitdrukking. Ons sê maklik iemand is ‘n valse profeet […]

Indrukke uit Justin Peters se Seminaar

Ek het gister en vandag (15 en 16 Junie) Justin Peters se seminaar A Call for Discernment oor die Word Of Faith beweging bygewoon. Hieroor wil ek net so paar aantekeninge maak oor my indrukke van die inligting. 1. Ek is weereens onder die indruk van die mens se vermoë homself tot godheid te verhef Hieraan […]

Die leer van die Sadduseers – springlewendig in die kerk

Die Sadduseërs, soos die Fariseërs, was ‘n godsdienstige groep met wie Jesus tydens sy aardse lewe heelwat koppe gestamp het. Alhoewel hulle en die Fariseërs altwee téén Jesus en sy bediening gekant was, moet ons vir geen oomblik dink hulle het met mekaar saam gestem nie. Inteendeel, daar was redelik groot verskille tussen die groepe. […]

Wanneer die Kerk weer saak maak

Die postmoderne kultuur het ‘n geweldige uitdaging vir die kerk geword. Die realiteit is egter dat dit nie slegs die postmoderne kultuur van ons tyd is nie, maar in elke tydvak het die kerk opnuut sy uitdagings gehad. Daar is dus niks nuuts aan wat in ons tyd gebeur het nie. Selfs toe die eerste […]