Eienskappe van Dwaling – Lae siening van God se Woord

Om te weet hoe dwaling lyk en om dit te identifiseer is nie heeltemal so maklik in alle gevalle nie, juis omdat dit so baie naby aan die waarheid is. Dit is juis hierdie aspek wat dit nodig maak om te weet hoe dit lyk sodat dienooreenkomstig opgetree kan word. Daar is al hierna verwys, […]

Om te Sola of te Solo

Wat lê ten diepste agter die begrip “Sola Scriptura“? Dit is ‘n begrip wat ons baie maklik gebruik, veral in die apologetiek en ook redelik gemaklik toedig aan die tyd van die Reformasie. Die slagspreuk “die Bybel alleen” word dan iets waarop ons groot klem lê. Tog is dit nodig om vir onsself uit te […]