Jesus en Pilatus oor gesag

In die Romeinse reg het die goewerneurs nogal redelik hoë gesag gehad. Johannes skrywe dat die Joodse leiers Jesus wou doodmaak, maar hulle kon dit nie regkry nie, omdat net die goewerneur die reg gehad het om die doodstraf oor iemand aan te kondig (Johannes 18:31). Dit wil voorkom asof Pilatus nie baie lus was […]

Judas gee raad oor dwaling

Dit is altyd ‘n moeilike vraag wat jou te doen staan wanneer jy dwaling raaksien. Dit is ook gewoonlik so dat dit nie sommer skielik op jou afstorm en jou oorval nie. Die insypeling daarvan gebeur gewoonlik oor tyd. Mense is maar “creatures of habit”, en enige skielike verandering maak onmiddelik onrustig. Maar geleidelike aanpassings […]