Geloof reageer op die Evangelie

‘n Noukeurige lees van Romeine 10:14-17 toon geloof word ontvang deur die verkondiging van die goeie nuus. Geloof is ‘n gawe van God. Hierdie nuus, vervat in Romeine 1:2-7, is nie nuut nie, maar reeds deur profete beloof. Die profete het genade, liefde, vergifnis en verlossing verkondig, gefokus op die Messias. Die evangelie het nog altyd oor Jesus Christus gegaan. Sy inkarnasie oorbrug die grens tussen God en mens, en sy lyding, sterwe en opstanding is die kern van die evangelie. Paulus en die Apostels bevestig Jesus as die vervulling van al die profetiese beloftes. Die evangelie is uiteindelik Jesus Christus self. Geloof in Hom bring ewige lewe. Waar die evangelie verkondig word, ontmoet God die verlore mens, skenk geloof en verander van dood na lewe, van verlore na gered.