Agtergrond

Bybelwaarheid het in 2012 begin met die doel om die Afrikaanssprekende Christen gemeenskap te bedien met antwoorde op vrae wat die sekulêre en Christelike konteks gevra het. Kort voor lank het dit ontwikkel tot ‘n platform wat ook die Engelssprekendes sou insluit. Dit het natuurlik sy eie uitdagings opgelewer. Verder was daar ‘n verdere behoefte om nie alleen apologeties te wees nie, maar ook om meer bybelkennis te bekom. Hierdie faktore het gelei tot ‘n breedvoerige verandering in die huidige struktuur.

Verandering

Ek het besluit om die basis van die hele bediening te fundeer op ‘n soliede fondasie van Skrifkennis. Daarom is 66books Ministries begin. Dit sal fokus daarop om bybelkennis te verbreed en materiaal te verskaf om op ‘n konstante basis verdiep te raak in ‘n praktiese kennis van die Bybel. Bybelwaarheid word nou ‘n afdeling van 66books Ministries, en sal soos oorspronklik fokus op ons Afrikaanse gemeenskap. ‘n Derde been is dan ook ‘n afdeling soortgelyk aan Bybelwaarheid, maar gefokus op die Engelse gemeeskap. Hierdie drie afdelings is nou aanmekaar gekoppel, dus sal dit opereer vanuit die basis van 66books. Alle intekenare sal op dieselfde intekenlyste verskyn. Die doel is sodat daar ‘n omvattende deel van inligting sal wees. 

Vorentoe

Met hierdie verandering is daar nou dus 3 webtuistes: http://66books.co.za, http://www.bybelwaarheid.com en http://truth.66books.co.za

Ek vertrou dat hierdie groei positief sal wees vir almal wat daaraan deel het. 

Alle intekenaars op die huidige bybelwaarheid.com lys (uitgesluit volgers op Facebook) sal oorgedra word na ‘n nuwe bediener sodat hulle nog steeds die nuutste plasings en inligting ontvang. Daar sal dus binnekort ‘n epos gestuur word aan al hierdie intekenaars om hierdie skuif te bevestig. Hierdie epos sal kom vanaf [email protected]. Alle toekomstige epos korrespondensie sal ook van hier kom.

Uitnodiging

Eerstens wil ek dan net eers vir almal baie dankie sê vir die ondersteuning oor die afelope klompie jare. Ek vertrou die pad vorentoe sal net meer groei in geloof tot gevolg hê. Om dankie te sê vir julle ondersteuning, het ek besluit om my eboek “Veelkantig Redder” gratis beskikbaar te stel. Julle kan dit hier gaan versoek.

Ek wil dan diegene wat net op die Facebook bladsy aangeteken is aanraai om ook in te teken op die Bybelwaarheid intekenlys. So sal jy met alles op datum bly en ‘n rekord kan hê van nuwe plasings. Facebook het maar die gewoonte om baie vinnig te beweeg en mens kan maklik iets verloor in die proses. Ek maak ook die boek “Veelkantig Redder” beskikbaar vir alle nuwe intekenaars op die lys. Volg hierdie skakel om in te teken.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *