Geagte broer en suster

In navolging van artikel 44 van die Kerkorde sal daar hierdie jaar ‘n besluit oor die Belydenis van Belhar geneem word (sien Kerkbode van 17 Januarie 2014)

Daar word allerweë voorgegee dat die Algemene Sinode nou ‘n perfekte oplossing vir die skaakmat-posisie oor Belhar gevind het. Neem Belhar in die Kerkorde op as ‘n opsionele vierde belydenisskrif. Sodoende word voor-en teenstanders van Belhar tevrede gestel.

Daar is egter belangrike redes waarom hierdie voorstel nie ideaal is nie en ook nie so rooskleurig is as wat voorgegee word nie.

‘n Nuwe boekie, kort en maklik leesbaar vir lidmate, onder die titel ”BELHAR-‘N EIETYDSE GETUIENIS MAAR NIE ‘N BELYDENISSKRIF NIE” het pas verskyn, geskryf deur prof. Johan Janse van Rensburg. ‘n DVD word by die boekie ingesluit, met ‘n kort verduideliking waarom die besluit van die Algemene Sinode om Belhar ‘n opsionele belydenisskrif te maak, nie op die lang duur kan slaag nie.

Om ‘n geballanseerde mening oor Belhar te kry, is hierdie boekie vir lidmate en predikante uiters noodsaaklik. Sal u nie asseblief die boekie in ‘n afkondiging aan die gemeente bekendstel nie?

Die boekie kan by takke van Exclusive Books landwyd en Protea Boekwinkels in Bloemfontein en Pretoria gekry word óf van skrywer by die e-posadres: [email protected]  Die bedrag is R90 vir die boekie en R22 vir posversekering

 

U broer in Christus

Johan Janse van Rensburg

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *