‘n Seisoen van Dwaasheid

Ek hou daarvan wanneer iemand sy siening oor iets uitspreek. Dan weet ek hoe hy oor dinge dink en waar ek met hom staan. Vir dieselfde rede hou ook daarvan wanneer ‘n groep hulle standpunte openbaar maak. So weet ek dan ook of ek hulle kan ondersteun of nie. Maar ek raak baie bekommerd wanneer […]

Wanneer die Kerk weer saak maak

Die postmoderne kultuur het ‘n geweldige uitdaging vir die kerk geword. Die realiteit is egter dat dit nie slegs die postmoderne kultuur van ons tyd is nie, maar in elke tydvak het die kerk opnuut sy uitdagings gehad. Daar is dus niks nuuts aan wat in ons tyd gebeur het nie. Selfs toe die eerste […]

Besluite rondom die Bediening van Bevryding – Algemene Sinode van die NG Kerk – 12 Oktober 2011

1 Die Algemene Sinode bely met blydskap die oorwinning van Jesus Christus oor al die manifestasies van die duiwel, bose magte, boosheid en kwaad in hierdie wêreld. 2  Die Algemene Sinode aanvaar dat hierdie oorwinning in baie gevalle nog nie ten volle sigbaar is nie, dat ons dikwels oorweldig is deur hierdie boosheid wat groter […]