Ken Jou Terme

Die wêreld van die internet maak baie inligting beskikbaar wat voorheen slegs toeganklik was vir kleiner groepe mense wat spesialiste is op hulle terrein. Selfs die domein van die teologie het hierdie tendens nie ontsnap nie. Die probleem is egter dat baie terme gebruik word wat onbekend is vir die algemene publiek. Hierdie terme is […]