In ‘n rubriek in die Beeld, spreek Prof. Nelus Niemandt hom uit ten gunste van die Ontluikende Kerk. Hierdie tipe uitlatings ontlok redelike reaksie aangesien daar tans verdeeldheid is oor die Ontluikende beweging se impak op en invloed binne die Suid Afrikaanse kerke.

‘n Eerste vraag is natuurlik of sy goedkeuring van hierdie beweging beteken dat hy hulle leringe ook aanvaar. ‘n Tipe van Stilbly is ook ‘n antwoord benadering? Kyk byvoorbeeld na die volgende artikel waar hierdie aspek duidelik gekonfronteer woord. 

Die uitlatings wat gemaak word, vra natuurlik ‘n paar vrae wat beantwoord moet word. Volgens die berig is die Ontluikendes nie ‘n kerkgenootskap met ‘n beleid om Jesus Christus af te breek nie. Dan is dit seker net regverdig dat ons dan vra watter Christus hulle propageer.

Brian McLaren ondersteun onder andere die volgende seining van Steve Chalke betreffende die kruisiging:

“That sounds like one more injustice in the cosmic equation. It sounds like divine child abuse. You know?” (Brian McLaren, The Story We Find Ourselves In, p102).

Tony Jones:

“The church’s fixation on the death of Jesus as a universal saving act must end and the place of the cross must be re-imagined. Why? Because of the cult of suffering and the vindictive God behind it.” 

Jones sê ook oor die versoening van Christus:

“One benefit of the atonement not being a matter of orthodoxy, is that Christians are free to hold more than one theory of how it works. For that matter, there is no requirement that a follower of Christ any of these notions at all. 

As with all theology, talk of atonement is conjecture.” (Aanlyn Bron)

Dit is redelik gewigtige uitsprake oor die persoon en kruisiging van Christus. Sien ons nie miskien ‘n ander Jesus in hierdie beweging as die een van die Bybel nie? Paulus het geskryf:

“Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God” (1 Korintiërs 1:18)

“want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.” (1 Korintiërs 2:2)

In Galasiërs 1:6-9:

“Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe,  terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.  Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!  Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!”

Die Jesus van die Ontluikendes is ‘n sosiale Jesus (Moltmann sê oor die versoening dit was ‘n daad van solidariteit met die mens). Die sonde en oordeel van God daaroor in die kruis van Jesus word minder belangrik geag terwyl die sosiale en humanitêre welstand van die mens voorop gestel word. Die koninkryk van God moet sigbaar word, want dit is wat Christus ingewy het met sy opstanding (aldus McLaren in sy uitleg van Johannes 14:6). 

Dit lyk ook nie asof die historiese Jesus vir Rob Bell enige betekenis het nie, aangesien hy in sy boek Velvet Elvis verwys na die hipotese dat sou hulle uitvind dat Jesus ‘n aardse pa genaamd Larry het, sou dit nie sy geloof skud nie. Ek dink nogal dit sou ‘n hele paar se geloof skud wat in die Jesus van die Bybel glo met al die feite wat die Skrif oor Hom openbaar!

Op eie bodem het Prof. Andries van Aarde die boek geskryf “Fatherless In Galilee: Jesus as child of God”. Die boek verskyn in 2001 en is ‘n redelik kritiese blik op die historiese feite oor Jesus.

Verder noem Niemandt hulle ‘n sendingbeweging. Wat word bedoel met “sending” en die “bring van die evangelie” as die leiers die kruisiging – wat die kern vorm van die evangelie – bespot en beledig as goddelike kindermishandeling! Verder, as versoening nie meer gaan oor die vrymaak van sonde, wedergeboorte, bekering en vergifnis nie, watter evangelie dan? Hy sê hulle evangelie “is dat Jesus Christus versoening bring tussen God en mens, tussen mense onderling en tussen mense en die natuur”. Praat ons van dieselfde versoening hier as waarvan die Bybel praat? Is dit die versoening gemik op die “koninkryk nou” teologie? Vergeet hy dan dat hierdie selfde mense onder die invloed van Jurgen Moltmann universalisme en ‘n rooskleurige toekoms aanhang en die hemel en hel uitwerk uit hulle teologiese onderbou? Vergeet hy Rob Bell se “Love Wins”?

Die feit dat ‘n groep mense ywerig aan die werk is om ander mense se nood te verlig, beteken nie dat hulle die Evangelie van die Skrif uitleef en verkondig nie. Paulus sê die evangelie wat hy met soveel ywer verkondig het en waarvoor hy so baie moes verduur “nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van ‘n mens ontvang of geleer nie, maar deur ‘n openbaring van Jesus Christus.” (Galasiërs 1:11-12)

Nelus Niemandt het my nie uit hierdie berig gerus gestel nie, maar net nog verder bevestig dat die teologie van die Ontluikende Kerk is gevaarlik en om daarmee deurmekaar te raak ‘n dans met die duiwel is, en raai wie doen die stuurwerk!

 

Laai gerus die volgende pdf lêers af:

Brian McLaren se verstaan van Johannes 14

Tony Jones oor Versoening

 

 

Sien ook:

Ek dank God vir die Ontluikende Kerk
Karl Barth se beskouing van die Skrif help die Ontluikende Kerk

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *