Inhoud van die belydenis

 • Artikel 1 – DIE ENIGE GOD
 • Artikel 2 – DIE MIDDELE WAARDEUR ONS GOD KEN
 • Artikel 3 – DIE GESKREWE WOORD VAN GOD
 • Artikel 4 – DIE KANONIEKE BOEKE VAN DIE HEILIGE SKRIF
 • Artikel 5 – DIE GESAG VAN DIE HEILIGE SKRIF
 • Artikel 6 – ONDERSKEID TUSSEN DIE KANONIESE EN APOKRIEWE GESKRIFTE
 • Artikel 7 – DIE VOLKOMENHEID VAN DIE HEILIGE SKRIF
 • Artikel 8 – GOD IS EEN WESE EN ONDERSKEIE IN DRIE PERSONE
 • Artikel 9 – SKRIFGETUIENIS OOR DIE LEER VAN DIE DRIE-EENHEID
 • Artikel 10 – DIE GODHEID VAN JESUS CHRISTUS
 • Artikel 11 – DIE GODHEID VAN DIE HEILIGE GEES
 • Artikel 12 – DIE SKEPPING VAN ALLE DINGE, VERAL VAN DIE ENGELE
 • Artikel 13 – DIE VOORSIENIGHEID VAN GOD
 • Artikel 14 – DIE SKEPPING VAN DIE MENS, DIE SONDEVAL EN DIE GEVOLGE DAARVAN
 • Artikel 15 – DIE ERFSONDE
 • Artikel 16 – DIE EWIGE VERKIESING VAN GOD
 • Artikel 17 – DIE VERLOSSER DEUR GOD BELOOF
 • Artikel 18 – DIE MENSWORDING VAN JESUS CHRISTUS
 • Artikel 19 – DIE TWEE NATURE VAN CHRISTUS
 • Artikel 20 – GOD SE REGVERDIGE EN BARMHARTIGHEID IN CHRISTUS
 • Artikel 21 – DIE VERSOENING DEUR CHRISTUS
 • Artikel 22 – ONS REGVERDIGING DEUR DIE GELOOF
 • Artikel 23 – ONS GEREGTIGHEID VOOR GOD
 • Artikel 24 – ONS HEILIGMAKING EN GOEIE WERKE
 • Artikel 25 – DIE SEREMONIĆ«LE WET IN CHRISTUS VERVUL
 • Artikel 26 – CHRISTUS ONS VOORSPRAAK
 • Artikel 27 – DIE ALGEMENE CHRISTELIKE KERK
 • Artikel 28 – ELKEEN IS VERPLIG OM BY DIE WARE KERK AAN TE SLUIT
 • Artikel 29 – DIE KENMERKE VAN DIE WARE EN DIE VALSE KERK
 • Artikel 30 – DIE REGERING VAN DIE KERK
 • Artikel 31 – DIE AMPSDRAERS VAN DIE KERK
 • Artikel 32 – DIE ORDE EN TUG VAN DIE KERK
 • Artikel 33 – DIE SAKRAMENTE
 • Artikel 34 – DIE HEILIGE DOOP
 • Artikel 35 – DIE HEILIGE NAGMAAL
 • Artikel 36 – DIE BURGERLIKE OWERHEID
 • Artikel 37 – DIE LAASTE OORDEEL, DIE OPSTANDING EN DIE EWIGE LEWE
%d bloggers like this: