Ek het gister en vandag (15 en 16 Junie) Justin Peters se seminaar A Call for Discernment oor die Word Of Faith beweging bygewoon. Hieroor wil ek net so paar aantekeninge maak oor my indrukke van die inligting.

1. Ek is weereens onder die indruk van die mens se vermoë homself tot godheid te verhef

Hieraan ontbreek die mens hoegenaamd nie. Die aanhalings en video clips wys die mens as meester hierin. Tog, gedink daaraan dat die duiwel dit self meesterlik gedoen het, en dat ons van nature eerder na ons eie eer soek as na God s’n, is dit te verstane hoe die mens dit so goed kan regkry.

Dit vra natuurlik van ons om werklik waar versigtig te wees en gedurig voor God te staan in gesindheid van onderworpenheid en gehoorsaamheid. As gelowiges moet ons gedurig soek na ‘n plek waar ons eie ek dood is en ons gees lewend vir Christus. Leiers in die kerk moet ook veral versigtig wees hiervoor, omdat dit veral hulle is wat die kudde kan lei in hoogmoed as hulle nie versigtig is nie.

Nogals lees ek in Jakobus 4:7 

Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

Is die teendeel hiervan nie dan ook waar nie? Verhef jou bo God en jy val prooi vir die duiwel se aanvalle.

2. Die mens se vermoë om te volg is verstommend

Los nou eers die leiers – kyk na die lede. Dit is opvallend hoe klakkeloos die lede van hierdie groepe na hulle leiers se gobbledeegoo luister soder onderskeiding! Ek meen, as Tod Bentley met smaak vertel hoe hy ‘n ou tannie in die gesig moet skop met sy biker boot – dan glo hulle dit asof dit die werk van God is.

Dieperliggend is ek onder die indruk van die geweldige mag van misleiding van die bose geesteswêreld. Ek is ook weer opnuut onder die indruk hoe ‘n swak beskouing en hatering van God se Woord geweldige implikasies het vir die gelowige se geestelike welsyn.

3. Die mens is nie net magsbeheb nie, maar ook gemaksbeheb

Die welstand wat hierdie mense voorhou is onweerstaanbaar! Veral as jy niks het nie en jou geloof ‘n tool raak om meer te kry. Glo dat hoe meer jy saai, hoe meer sal jy oes (dis nou nie siele waarna ons hier verwys nie).

Ongelukkig kom dit nie terug na die gewer toe nie, maar die wolf wat hierdie leuens uitbasuin. Dit is natuurlik ook nie wat die Skrif vir ons leer nie.

4. Die nodigheid om werklik ‘n hoë siening van God se Woord te hê

Ek besef net dat dit ons enigste behoud is, omdat dit deur die Woord is dat ons vir God Drie-Enig leer ken. Dit is die onfeilbare, volledige openbaring van God. Dit is die volle waarheid en dra die finale gesag in ons lewens. Die Skrif self sê ons gaan te gronde weens ‘n gebrek aan kennis (Hosea) en ons dwaal as ons nie die Skrif ken nie (Matteus 22).

5. Ons het nodig om ook ‘n hoë siening van God te hê

Die Skrif openbaar Hom aan ons in sy volheid as Skepper, Koning, Ewig, Almagtig, Alomteenwoordig, Redder, ens. Hy is nie op die mens se vlak nie, maar ver verhewe bo hom. Hy het hom immers gemaak uit ‘n emmer grond. Wie is ons om te dink ons kan God beheer, manipuleer of ondergeskik stel aan ons! Hy is God? Hy deel sy heerlikheid met niemand nie, selfs nie met die kroon van sy skepping nie.

6. Ons moet met liefde na die mens uitreik

Hanteer ander soos jyself hanteer wil word; jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Hierdie is beginsels uit God se Woord. Ek dink baie van hierdie leiers staan eerder voor omdat hulle self bang is om deur die vernedering te gaan wat hulle hul volgers laat deurgaan. 

Jesus het gehuil oor die mense wat soos skape sonder ‘n herder is. Hy het hulle nie verneder nie, maar hulle tot waarheid gelei. Sy hart was herstel, nie rykdom en eer vir Homself nie.

Ek dink Justin doen ‘n goeie werk om die magdom data gestruktureerd deur te gee sonder om te oordonder met ‘n klomp bewyse (wat ek reken hy ‘n magdom van het). Ek dink ook sy leiding rondom moeilike temas soos die gawes, die doop met die Gees en die oproep tot onderskeiding is baie nugter en duidelik.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *