Geagte mede-gelowige,

Baie dankie dat u op ons oproep om ons verklaring te onderteken, gereageer het.   Ons het ook ‘n paar bemoedigende briewe ontvang wat ons hoog waardeer.

Ons doel met die verklaring was om lidmate wat in die huidige onsekerheid rondom die kerk uitgestoot en eensaam voel, te laat verstaan daar is nog mense wat die Bybel as die Woord van God aanvaar en by die belydenisskrifte staan omdat hulle met die Bybel ooreenstem.

Nou moet ons wat met die verklaring uitdrukking gee aan ons geloofsoortuiging, die pad verder loop, sodat alles nie net weer in die sand verdwyn nie.   Daarom kom ons met twee versoeke na u.

  1. Bid asseblief dat die Here ons duidelik sal lei op die pad waarop Hy wil hê dat ons moet gaan en dat Hy ons gewillig sal maak om die pad te volg.
  2. As u van oortuiging is dat die Here u aandui wat sy wil vir ons is, laat ons asseblief weet, want ons moet nou saam optree.   U kan met enigeen van ons twee in verbinding tree.

Ons studiegroep vergader DV weer op 2 Mei aan huis van Danie du Plessis.   As u in die omgewing van Somerset-Wes woon, is u welkom om by ons aan te sluit.   Skakel dan net met Danie sodat hy kan verduidelik hoe om by hom te kom.

Ons glo die Here het ‘n doel met ons in die onsekere tye wat ons beleef.   Terwyl dwaalleringe oral na vore tree, het ons geen ander keuse as om aan Sy Woord vas te hou nie.   Mag Hy ons daartoe in staat stel.

Ons groet u in die Naam van ons Here Jesus Christus

Sien ook

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *