Oorsprong

Grieks: kanon, “reël”, “maatstok”

Kategorie

Teologie

Beskrywing

In die Christelike teologie verwys die term na die aanvaarde boeke van die Ou en Nuwe Testament. Daar is algemene konsensus oor 66 boeke wat die geheel van die Skrif opmaak, 33 in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament. Daar is egter verskille by sommige strominge, veral dan die Rooms Katolieke, wat ook ander geskrifte byreken, bekend as die Deuterokanonieke boeke (ook genoem die Apokriewe boeke). Die Protestantse teologie verwerp hierdie stel boeke as dat dit nie behoort tot die God-geïnspireerde geskrifte nie.

Kanonvorming sal dus verwys na die historiese proses wat plaasgevind het in die vasstelling van die kanon.

Bronne

Verwant