Oorsprong: Greek hairesis, “kies” (die term kan ook verwys na die proses om verskillende filosofieë te ondersoek om die gang van jou lewe te bepaal)

Kettery (ook dwaling) beskrywe ‘n leerstellige afwyking van die Christelike geloof. Die afwyking is van ‘n aanvaarde en gevestige leerstelling of kanon wat histories deur die Christelike kerk aanvaar is as definiërend van die karakter van die geloof.

Kettery word onderskei van afvalligheid (apostasy) daarin dat laasgenoemde ‘n doelbewuste verwerping van godsdienstige norme en leringe is. Dit moet ook nie verwar word met laster nie, wat ‘n disrespek vir godsdienstige behels.
 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *