Oorsprong: Grieks leitouria, “werk van die mense”

Dit beskrywe die wyse hoe groepe hulle aanbidding orden en sluit beide die handelinge van die voorganger (liturg) en die respons van die groep in. Die liturgie van ‘n geloofsgemeenskap is sy reaksie op die godsdienstige oortuigings en behels aktiwiteite wat lof, danksegging, verootmoediging, en bekering reflekteer. Dit behels ook die voorbereiding van die liturgiese ruimte, die kleredrag, die hantering van simboliese elemente, ens.

In die Rooms Katolieke en die Oosters en Grieks Ortodokse Kerke word die byeenskomste gekenmerk deur oordrewe liturgiese beheer, terwyl die Pentekostalistiese en Charismatiese kerke weer minder ingestel is op die liturgiese orde.

Ongeag aan watter spektrum van die liturgiese fokus ‘n spesifieke groepering lê, word die byeenkomste steeds gereguleer deur ‘n bepaalde mate van liturgiese orde.

Hieruit vloei ander verwante konsepte soos die liturg en die liturgiese ruimte. Sekere groeperinge gaan selfs sover as om hulle jaar in te rig volgens ‘n sogenaamde liturgiese jaar.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *