Oorsprong: Grieks leitouria, “werk van die mense” + “jaar”

 

Die liturgiese jaar behels die siklus van liturgiese seisoene in sekere kerkgroeperinge. Dit bepaal watter feesdae onderhou moet word, watter skrifgedeeltes voorgelees moet word. Elke liturgiese seisoen word van die ander onderskei in terme van teologiese betekenis, gebede en fokus en Skriflesings. Die onderskeie seisoene kan onder andere ook voorgestel word met verskillende kleure om die bepaalde betekenis van daardie seisoen te beklemtoon.

Die affiniteit van die Rooms Katolieke en Oosterse Kerke vir liturgiese inkleding, maak dat hulle ook streng by die liturgiese jaar hou. Alhoewel sommige Protestantse kerke die liturgiese jaar in breë trekke volg, word dele uitgesny waarmee daar teologiese verskille is, onder andere die feeste ter ere aan Maria en die heiliges.

Die skets toon die Liturgiese jaar en seisoene van die Rooms Katolieke Kerk.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *