Oorsprong: Latyn nihil, “niks”

Dit is ‘n filosofiese benadering wat in sy breedste sin die ontkenning of verwerping van sinvolle in betekenisvolle aspekte van die lewe voorstel. As verteenwoordigend van die Naturalisme, word natuurlike oorsake gebruik as verklaring vir die lewe en gebeure.

Volgens eksistensialistiese nihilisme is daar geen objektiewe sin, doel of intrinsieke waarde in die lewe nie. Volgens morele (etiese) nihilisme is daar ook geen intrinsieke moraliteit nie en daarom is enige moraliteit slegs afgeleide moraliteit, en as sodanig dus ook relatief. Daar is ook die siening dat die postmodernistiese kultuur nihilisties van aard is.

Bekende name wat nihilisme op een of ander wyse gepromoveer of bevestig het sluit onder andere in Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzcshe en Martin Heidegger.
 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *