Die wêreld van die internet maak baie inligting beskikbaar wat voorheen slegs toeganklik was vir kleiner groepe mense wat spesialiste is op hulle terrein. Selfs die domein van die teologie het hierdie tendens nie ontsnap nie. Die probleem is egter dat baie terme gebruik word wat onbekend is vir die algemene publiek. Hierdie terme is belangrik vir die verstaan van iemand se gedagtes.

Daarom het ek dit goed gedink om ‘n kort verduideliking van sekere van die terme te gee. Dit sal in die formaat wees van die term, die oorsprong en ‘n kort verklaring. Die doel hiermee is om ‘n basiese begrip vir die term vas te lê wat geensins ‘n volledige verduideliking is nie, maar eerder oorsigtelik. Die idee is ook nie om die terme krities te evalueer nie. Miskien stimuleer dit vrae by jou as leser wat jy dan gerus kan vra. Telkens lees ons tegniese terme (amper soos in die mediese wêreld wat ‘n vreeslike woord gebruik vir ‘n Panado). Ek sal ook hierdie woord gebruik, sodat wanneer jy hierdie begrip raak lees, jy ten minste weet waaroor dit gaan. Ek sal ook, waar die Engelse term “wierd and wonderful” is, dit byvoeg as ‘n verwysing na die Engelse terminologie.

Ek sal dan ook slegs een term per plasing hanteer, sodat dit nie te veel leestyd in beslag neem nie. Soms sal ‘n term al bekend wees, maar sal ek dit tog plaas ter wille van volledigheid.

Hierdie sal dan ook hanteer word onder die blog “Ken jou Terme”. Ek hoop en vertrou dit sal vir elkeen wat dit lees tot seën wees. Neem gerus deel aan die gesprek. Indien daar ‘n term is wat jy dink vinniger aandag moet (wil / kan / behoort) kry, laat weet gerus.

Teologie

A

C

Calvinisme

G

H

Heteroousios

K

L

M

N

Persone

Kerklik

L