Die Beeld rapporteer oor die godsdienstige agteruitgang in Suid Afrika sedert 2005. Professor Nelus Niemandt se reaksie hierop is insiggewend en belangrik, aangesien dit ‘n interessante perspektief gee oor hoe hy die kerk in Suid Afrika in die toekoms sien.

‘n Bydraende faktor vir die godsdienstige agteruitgang lê vir hom in die “groeiende sekularisasie”. Jammer dat hy nie verduidelik wat hy bedoel met “groeiende sekularisasie” nie. Bedoel hy daarmee die groeiende sekularisasie in die samelewing in die algemeen, of die groeiende sekularisasie in die kerk spesifiek? ‘n Verdere faktor is die “verbruikerskultuur”. Weereens kwalifiseer hy nie wat hy daarmee bedoel nie.

 

Enigiemand wat ‘n oog hou op die teologiese strominge wat die NG Kerk die afgelope paar jaar instroom, sal dadelik die “groeiende sekularisasie” en “verbruikerskultuur” binne die kerk uitlig. Dr Wim Dreyer sien iets hiervan raak wanneer hy verwys na die postmodernisme en die gevolge van hierdie denkraamwerk vir die sekerheid van geloof, aangesien postmodernisme juis op meer onsekerhede en verwerping van (objektiewe) waarheid gebasseer is.

Niemandt se antwoord op die tendens? Die aanbied van ‘n “alternatiewe leefstyl”! En wat behels hierdie alternatief? Klaarblyklik ‘n groter klem en fokus op die ervaring van God en die terugdruk van die dogma. Niemandt maak ‘n geweldig gewaagde aanname:

“Niemandt sê mense stel deesdae minder belang in dogma en meer in ervaring van God.”

Ek wonder egter of hy nie dalk dogma wil gebruik as ‘n sondebok om die aandag weg te lei van dwaling wat eintlik die oorsaak is waarom kerke leegloop nie. Nou wil hy dogma die skuld gee. Die Skrif is tog duidelik dat die leer van die kerk juis die behoud is en nie die oorsaak van afvalligheid nie. Mense stel nie minder belang in dogma nie – dit het die kerk die afgelope 2000 plus stabiliteit gegee!! Mense stel wel nie meer belang in klakkelose geraas wat nie die Skrif nie, maar selfgefabriseerde godsdienstigheid voorop stel. 

Wat Niemandt iin effek hier sê is dat die Bybelse vermaninge om aan die suiwer Woord te hou minder belangrik begin raak.

‘n Tweede kritiese gevaar in Niemandt se “alternatiewe leefstyl” is om juis dit wat die mens soek te neem asof die regte pad om in te slaan. Sy aanbeveling speel in die kraal van die behoefte van die mens, naamlik ervaring. As ervaring die saak is wat hulle verlang, dan moet ons hulle ervaring gee! So is sy benadering.

“Hy meen kerke moet skuif van ’n benadering waar dit van mense verwag word om eers te bely, dan om tot ’n kerk te behoort en dan om hul geloof in God te ervaar, na ’n omgekeerde volgorde waarin die ervaring met God eerste kom, die behoort tweede en die bely eers daarna.”

Met hierdie aanbeveling van hom, verander hy die wese van die kerk substansieël. Die kerk is nie meer op die belydenis gebasseer nie, maar op die ervaring van die mens. Ja, moontlik noem hy dit “ervaring met God”, maar dit is so moeilik definieerbaar dat dit moeilik is om te sien waar grense getrek gaan word oor wat is ware ervaring en wat nie. 

Die kerk is nie daar vir menslike ervaring nie. Dit is daar om die deugde van God te verkondig (1 Petrus 2:9-10), dit is daar om dissipels te maak wat onderrig word in wat Jesus geleer het (Mattheus 28:18-20), dit is daar om bekering en vergifnis van sondes te verkondig (Lukas 24:47-48), dit is daar om ‘n pilaar van die waarheid te wees (1 Timotheus 3:15). Die kerk is verder nie gebou op menslike ervaring nie, maar op die belydenis van Jesus Christus as die Seun van God (Mattheus 16:18-19). 

Met sy aanbieding van ‘n “alternatiewe leefstyl” lei Niemandt die kerk WEG van die Woord van God, NA die mistieke ervaringswêreld, die wêreld waar ons geestelike belewenis van God ongedefinieerd en ongekontroleerd is. Dit is egter nie vreemd as in gedagte gehou word dat Niemandt verlief is op die Ontluikende Teologie wat hierdie ervaringe propageer nie. Hyself beveel die boek van Diana Butler Bass, Christianity After Religion, aan.1 Net ‘n kykie na die persone wat positiewe resensies op hierdie boek lewer, moet enige regdenkende gelowige se oë laat rek. Name soos Marcus Borg, Rob Bell, Brian McLaren, Phyllis Tickle, Richard Rohr onderskryf waarvoor sy staan. Verder moet ook in gedagte gehou word dat sy (soos van die name hier genoem) haarself as “progressive” beskou. Hierdie is ‘n geweldig gevaarlike teologie. Net ‘n vinnige kykie na hulle 8 punte waarop hulle hulself bou, sal wenkbroue laat lig oor Niemandt se affiniteit en konneksies met hierdie voorstanders van mistieke ervarings. 

Hierdie is die 8 punte van Progressive Christianity:2

By calling ourselves progressive Christians, we mean that we are Christians who …

1. Believe that following the path and teachings of Jesus can lead to an awareness and experience of the Sacred and the Oneness and Unity of all life;
2. Affirm that the teachings of Jesus provide but one of many ways to experience the Sacredness and Oneness of life, and that we can draw from diverse sources of wisdom in our spiritual journey;
3. Seek community that is inclusive of ALL people, including but not limited to:
· Conventional Christians and questioning skeptics,
· Believers and agnostics,
· Women and men,
· Those of all sexual orientations and gender identities,
· Those of all classes and abilities;
4. Know that the way we behave towards one another is the fullest expression of what we believe;
5. Find grace in the search for understanding and believe there is more value in questioning than in absolutes;
6. Strive for peace and justice among all people;
7. Strive to protect and restore the integrity of our Earth; and

8. Commit to a path of life-long learning, compassion, and selfless love. 

Is dit dan die “alternatief” waarheen die kerk op pad is? Dit lyk vir my maar na ‘n dwaalspoor waarop daar te veel faktore is wat die kerk weg van Christus en sy Woord sal weglei.

Dit is nie nodig om te wese van die kerk te verander nie. Dit is net nodig om weer ware kerk te wees en al die foefies en fieterjasies weg te gooi. Hoe moeilik kan die wees om weer die geestelike leiers te vra om die suiwer Woord van God te verkondig en mense te leer hoe die Woord geintegreerd deel van hulle lewens kan word? Waarom nie meer tyd spandeer om hierop te fokus as om te ontleed wat mense wil hê endit vir hulle op te dis nie? Daar is nie ‘n alternatiewe leefstyl nodig nie, daar is herstel terug na God en sy Woord nodig!
 

Voetnotas

1. Vir meer inligting oor die boek, sien http://www.prweb.com/releases/christianityafterreligion/dianabutlerbass/prweb9194670.htm 
2. http://progressivechristianity.org/the-8-points-2/. Sien ook http://www.patheos.com/Progressive-Christian.html vir meer oor hierdie gevaarlike teologie. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *