Welkom by die bybelwaarheid webwerf. bybelwaarheid het begin as ‘n apologetiese bediening gerig op die Afrikaanse Christelike gemeenskap in Suid Afrika. Dit het later ontwikkel om ‘n breër Engelse basis in te sluit. Daar is ook ‘n behoefte aan ‘n holistiese benadering tot die Bybelonderrig geidentifiseer. Vir hierdie rede is 66books Ministries in die lewe geroep, waarvan bybelwaarheid ‘n onderafdeling vorm. Dit sal bly fokus op die Afrikaanse Christelike gemeenskap soos oorspronklik. 66books.co.za fokus primêr op bybelonderrig, terwyl truth.66books.co.za die Engelse Christelike gemeeskap bedien.

66books Ministries word hanteer deur my, William King. Ek het my teologiese studies voltooi in 1993 aan die Universiteit Vrystaat. Tans aanbid ek by Christ Church Paarl, deel van die REACHSA denominasie. Wat volg is ‘n uiteensetting van wat ek glo en wat dan ook die basis vorm van die hele 66books Ministries.

 • Ek glo in die een God, wat van ewigheid bestaan in drie persone – Vader, Seun en Heilige Gees, een in wese, onderskeie in drie perone. Ek glo dat God Drie-Enig alles uit niks geskape het.
 • Ek glo die hele Skrif, Ou en Nuwe Testament, is die geïnspireerde, onfeilbare, genoegsame en foutlose Woord van God. Hierdie Woord van God is die finale gesag in sake wat lewe en geloof betref.
 • Ek glo die mens is geskape na die beeld van God. Met die sonde van Adam en Eva is die totale mensdom fisies en geestelik aan die dood onderworpe as oordeel oor die sonde. Die mens is sedertdien in sonde gedompel en van God vervreem sonder die vermoë om uit sy eie hierdie toestand te herstel.
 • Ek glo in die maagdelike geboorte van Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees.
 • Ek glo dat die Here Jesus Christus ten volle en tegelyk God en mens was.
 • Ek glo dat die Here Jesus Christus sondeloos was en gelewe het; dat Hy vanweë die sonde van die mens aan die kruis gesterf het en so die regverdige oordeel van God oor die sonde gedra het. Deur hierdie daad van versoening het Hy dit vir die mens moontlik gemaak om geregverdig te word deur geloof in sy plaasvervangende dood.
 • Ek glo dat die Here Jesus Christus liggaamlik uit die dood opgestaan het en so die dood as oordeel oor die sonde oorwin het.
 • Ek glo dat die Here Jesus Christus opgevaar het na die hemele om aan die regterhand van God die Vader te sit, waar Hy intree as Hoë Priester en Advokaat ter wille van almal wat in Hom glo.
 • Ek glo dat elkeen wat in die Here Jesus Christus glo as Verlosser, sonder enige meriete uit homself, wedergebore word deur die Heilige Gees en so kind van God word.
 • Ek glo dat deur hierdie daad van wedergeboorte die Heilige Gees die kind van God deel maak van die een ware Kerk, die liggaam van Christus; dat die Heilige Gees woon in die midde van die Kerk en aan gelowiges gawes gee volgens sy wil en hulle so toerus vir diens en ‘n heilige lewe.
 • Ek glo in die liggaamlike opstanding van die mens.
 • Ek glo dat die Here Jesus Christus sal terugkeer na die aarde om so die profesieë van die Ou en Nuwe Testament in vervulling te bring.
 • Ek glo dat dié wat die verlossing in en deur die Here Jesus Christus verwerp het, na die dood en finale oordeel, vir ewig in die hel sal wees.

Privaatheidsbeleid en kopiereg

Lees asseblied die Privaatheidsbeleid sowel as Kopiereg riglyne vir alle materiaal geskep deur 66books Ministries en Bybelwaarheid.

Indien u ons wil kontak, gebruik asseblief hierdie bladsy en ek antwoord so spoedig moontlik.

Moet ook nie vergeet om in te teken nie om sodoende op datum te bly met nuwe inligting en gebeure. Onthou ook om 66books te volg op die onderskeie sosiale media platforms.