Die Apostoliese Geloofsbelydenis word deur meeste Christelike Kerke gebruik om die God wat ons aanbid, te bely, naamlik die Drieënige God wat Homself in die Bybel openbaar het.

Hierdie weergawe bevat ‘n kort geskiedenis asook die eerste weergawe naamlik die Romaanse Belydenis.

Dit bevat etlike Suid-Afrikaanse tale en Urdu.

Kliek op die skakel om af te laai as ‘n pdf lêer. Dit kan op slimfone en tablette met Android en op skootrekenaars gelees word onder Windows. As dit nie slaag nie, laai Adobe Reader of Foxit Reader af vanaf internet, soos vanaf Google Playstore. As iPhone of Apple pdf lêers kan lees, behoort dit ook te werk.

Apostoliese Geloofsbelydenis in verskeie tale en kerke 2017-04-28

The Apostolic Confession of Faith is the most widely accepted confession of faith of Christian churches. It describes our faith in the Triune God as He, reveals Himself in the Bible.

This file contains some history of the Confession and the oldest version (the Roman Confession).

It is given in some of the larger South African languages and Urdu.

Just click on the link above and it will download. It can be read on smart phones and tablets under Android, and PC’s under Windows.  If this does not succeed, install Adobe Reader, or Foxit Reader, from Internet such as Google Playstore.

If Apple and iPhone has a pdf reader, it will also do.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *