Ken jou terme – Remonstrante

Om hierdie beweging te verstaan, is dit nodig om te weet waar hulle vandaan kom. Jakobus Arminius (1560-1609) het sy bediening begin as ‘n volbloed ondersteuner van die teologiese leerstellings soos verwoord deur Augustinus en later Johannes Calvyn. Gedurende 1582-1587 studeer hy te Genève onder veral Theodor Beza en vandaar is hy na Amsterdam as […]

Ken jou terme – Pelagianisme

Die oorsprong van hierdie dwaling is te vind in die gedagtes en teologie van ‘n sekere monnik met die naam Pelagius (354 – 420 n.C.) in die vyfde eeu. Dit is ontketen deur ‘n eenvoudige gebed van Augustinus wat soos volg lui: “O God, command what you wouldst, and grant what thou dost command.” Hierdie […]