Ken jou terme – Deïsme

Afgelei van: Latyn deus, “god” Deïsme is ‘n teologiese uitgangspunt oor die verhouding tussen die “Skepper” en die natuurlike wêreld. Hiervolgens meng God glad nie in met die natuurlike funksionering van die wêreld nie. Hy laat dit gevolglik toe om te funksioneer volgens die natuurlike wette wat Hy geskep het. Hy is dus in geen opsig […]

Die effek van die dwalinge van die Ontluikende Kerk op die Evangeliese Kerk Deel 2 – Objektiewe Waarheid word afgebreek

Ons is besig om te kyk na die effek wat die dwalinge van die Ontluikende Kerk op die Evangeliese Kerk het. In die eerste deel het ek daarop gewys dat ‘n baie groot en negatiewe uitwerking is dat die Ontluikendes, in navolging van die Postmodernisme en in reaksie op die Modernisme, die objektiewe waarheid verruil vir […]