Ken jou terme – Eksegese

Oorsprong: Grieks ex, “uit” + hēgeisthai, “uitlei” = “om uit le lei” Die interpretasie metode wat poog om die teks in sy oorspronklike grammatiese en historiese konteks te verstaan. Die oogmerk is om die betekenis van die oorspronklike outeur aan sy oorspronklike gehoor te ontdek. Die teks word vanuit verskeie hoeke benader, onder andere sosiologiese, […]