Ken jou terme – Sola Scriptura

Oorsprong: Latyn sola, “alleen” + scriptura, “skrif” = “bybel alleen” Die begrip word terug herlei na die tyd van die hervorming en moet in daardie konteks verstaan word. Die Rooms Katolieke het in die verloop van tyd allerhande ander bronne van gesag vir leer en lewe begin aanhang, byvoorbeeld die uitsprake van die pous (ex […]

Jesus en Pilatus oor gesag

In die Romeinse reg het die goewerneurs nogal redelik hoë gesag gehad. Johannes skrywe dat die Joodse leiers Jesus wou doodmaak, maar hulle kon dit nie regkry nie, omdat net die goewerneur die reg gehad het om die doodstraf oor iemand aan te kondig (Johannes 18:31). Dit wil voorkom asof Pilatus nie baie lus was […]