Die NG Kerk, Kerkbode, Abel Pienaar en Dwaling

Dit gons behoorlik rondom die onlangse gebeure by die Kerkbode, die nuusblad van die NG Kerk, nadat een van sy beriggewers, die bekende – of sal ons sê berugte – Jean Oosthuizen uit sy pos geskors is. Dit nadat hy klaarblyklik die direksie van die blad se naam in die openbaar tot skande gemaak het. Lees […]

Die Kerkbode is nou volledig weg van die Bybelse standaarde!

Op 18 Mei 2012 plaas Kerkbode sy stel etiese kodes waarvolgens plasings en gesprekvoeringe gereguleer word. Die plasing het ‘n aanloop gehad deurdat ‘n besorge deelnemer ‘n ope brief gerig het aan die NG Kerk (4 Mei 2012). In hierdie brief word verwys na die integriteit van Jean Oosthuizen, die nuusredakteur van die Kerkbode. Dit het […]