Ken Jou Terme – Liturgiese Jaar

Die liturgiese jaar, ook bekend as die “Kerkjaar,” is ‘n siklus van liturgiese seisoene wat deur sekere kerkgroeperinge gevolg word. Hierdie seisoene word deur die jaar georganiseer rondom spesifieke feesdae en skrifgedeeltes. Die doel van hierdie siklusse is om gelowiges te laat reflekteer op die lewe en werke van Jesus Christus en daardeur hul geloof te verdiep. Die belangrikste gebeurtenisse in die liturgiese jaar sluit in die geboorte van Christus, sy verskyning aan die wêreld, sy lyding, dood en opstanding, en die uitstorting van die Heilige Gees. Rooms Katolieke en Oosterse Kerke volg hierdie jaar streng, terwyl Protestante dit verkort hanteer. Pinkster- en Charismatiese tradisies vermy dit dikwels, aangesien hulle dit as “rigied en onbybels” beskou.

Ken Jou Terme – Liturgie

Oorsprong Grieks: leitouria, “werk van die mense” Kategorie Kerklik Beskrywing Dit beskryf die wyse hoe groepe hulle aanbidding orden en sluit beide die handelinge van die voorganger (liturg) en die respons van die groep in. Die liturgie van ‘n geloofsgemeenskap is sy reaksie op en uitdrukking van die godsdienstige oortuigings en behels aktiwiteite in wat […]