Ken jou terme – Naturalisme

Breedweg beskou is dit ‘n filosofiese stelsel wat voorhou dat alles kan verklaar word deur natuurlike oorsake. In sy wese is dit dus ‘n ontkenning van die bonatuurlike. Hierdie beskouing lê aan die basis van alle denkrigtings wat die bestaan en werking van God, die geesteswêreld en wonderwerke ontken, byvoorbeeld Ateïsme, Agnostisisme, Nihilisme, Agodisme, en […]