Die onveranderlikheid van God: ‘n antwoord op Ds Jaco Thom

Beste Ds Jaco, Ek het onlangs jou twee skrywes, of is dit nou blogs, gelees oor die onveranderlikeheid van God.1 Ek het natuurlik soos baie ander sou, eers die eerste gelees, en ‘n week later die tweede. Ek verstaan dat jy in die tweede blog probeer om regstellings te maak op die eerste, maar dit […]

Ken jou terme – Oop Teïsme

Ook genoem “Vrye wil teologie”. Hierdie uitgangspunt handhaaf die standpunt dat God nie juis baie nougeset beheer uitoefen oor die heelal nie, maar ‘n groot deel oorlaat aan die mens om uit vrye wil besluite te maak wat verhoudings tussen mense en met God beïnvloed. Hiermee saam is daar ook die siening dat God nie […]