Ken jou terme – Nihilisme

Oorsprong: Latyn nihil, “niks” Dit is ‘n filosofiese benadering wat in sy breedste sin die ontkenning of verwerping van sinvolle in betekenisvolle aspekte van die lewe voorstel. As verteenwoordigend van die Naturalisme, word natuurlike oorsake gebruik as verklaring vir die lewe en gebeure. Volgens eksistensialistiese nihilisme is daar geen objektiewe sin, doel of intrinsieke waarde […]